فایل های دسته بندی پرسش نامه - صفحه 1

پرسشنامه استاندارد مدیریت زنجیره تأمین

دانلود پرسشنامه استاندارد مدیریت زنجیره تأمین، در قالب word و در 2 صفحه، قابل ویرایش، شامل مولفه های پرسشنامه، شیوه تفسیر و نمره گذاری، روایی و پایایی، منبع. توضیحات: پرسشنامه مدیریت زنجیره تامین شامل 4 متغیر و 36 گویه ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه استاندارد مشارکت در تصمیم‌گیری لاینز 2004

دانلود پرسشنامه استاندارد مشارکت در تصمیم‌گیری لاینز 2004، در قالب word و در 6 صفحه، قابل ویرایش، شامل معرفی پرسشنامه، تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه، تعریف عملیاتی، متغیر پرسشنامه، مولفه های پرسشنامه و پرسشنامه، تحلیل ...

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه کفایت اجتماعی

دانلود پرسشنامه کفایت اجتماعی، در قالب word و در 4 صفحه، در قالب pdf و در 19 صفحه، قابل ویرایش، شامل مقدمه، مدل چهاربعدی کفایت اجتماعی، عبارات، معرفی پرسشنامه، روایی و پایایی، منبع ...

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه عاطفه خودآگاه (تانگنی و همکاران، 1992)

دانلود پرسشنامه عاطفه خودآگاه (تانگنی و همکاران، 1992)، در قالب word و در 3 صفحه، قابل ویرایش، شامل عبارات، معرفی پرسشنامه، روایی و پایایی، منبع، توضیحات: آزمون عاطفه خودآگاه یک ابزار خودسنجی و مدادکاغذی است که ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه عقاید وسوسه انگیز (رایت، 2003)

دانلود پرسشنامه عقاید وسوسه انگیز (رایت، 2003)، در قالب word و در 3 صفحه، قابل ویرایش، شامل عبارات، معرفی پرسشنامه، روایی و پایایی، منبع، توضیحات: این پرسشنامه دارای 20 سوال بوده که توسط رایت (2003) طراحی شده و هدف آن ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه اضطراب هستی (گود و گود، 1974)

دانلود پرسشنامه اضطراب هستی (گود و گود، 1974)، در قالب word و در 3 صفحه، قابل ویرایش، شامل عبارات، معرفی پرسشنامه، روایی و پایایی، منبع، توضیحات: این مقیاس توسط گود و گود در سال 1974 ساخته شده است و ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه حالات خلقی برومز 32 سوالی (لین و همکاران، 2007)

دانلود پرسشنامه حالات خلقی برومز 32 سوالی (لین و همکاران، 2007)، در قالب word و در 4 صفحه، قابل ویرایش، شامل عبارات، معرفی پرسشنامه، روایی و پایایی، منبع، توضیحات: پرسشنامه برومز 32 سوالی برای اندازه‌گیری حالات خلقی ورزشکاران ...

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه بحران هویت- احمدی

دانلود پرسشنامه بحران هویت- احمدی، در قالب word و در 3 صفحه، قابل ویرایش، شامل عبارات، معرفی پرسشنامه، روایی و پایایی، منبع، توضیحات: پرسشنامه بحران هویت، یک مقیاس مداد کاغذی است که دارای 30 ماده می‌باشد. در تدوین ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه مشغولیت تحصیلی (تینیو، 2009)

دانلود پرسشنامه مشغولیت تحصیلی (تینیو، 2009)، در قالب word و در 8 صفحه، قابل ویرایش، شامل عبارات، معرفی پرسشنامه، تعریف مفهومی، مولفه‌های پرسشنامه، روایی و پایایی، منبع، توضیحات: پرسشنامه مشغولیت تحصیلی تینیو در ...

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی